Ngành Kỹ thuật Xây dựng

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK4 NĂM 2022-2023

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK4 NĂM 2022-2023

1.Thời gian làm đồ án tốt nghiệp HK3 năm 2022-2023 từ ngày 01/07/2022 đến ngày 26/08/2023. Đề nghị sinh viên làm đồ án tốt nghiệp chỉnh sửa thuyết minh, bản vẽ, bảng biểu, bảng tính.... theo đúng quy định làm đồ án tốt nghiệp của khoa(QUY ĐỊNH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP;  CHUẨN DIM-TEXT). Sau khi có đủ xác nhận của giáo viên hướng dẫn từng phần, sinh viên nén toàn bộ file đồ án vào một foder đặt STT-Họ Và Tên gửi cho giáo viên phản biện(kèm theo  PHIẾU NHẬN XÉT PHẢN BIỆN) và gửi 1 bản vào mail nvluankt@tnut.edu.vn trước thứ 6 ngày 14/09/2023.

2.Sinh viên hoàn thành đồ án, đóng quyển bìa xanh( có thể in 2 mặt ) kèm theo toàn bộ bản vẽ A3 đã có đủ chữ ký của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện NỘP TRƯỚC NGÀY 18/09/2023 tại phòng 106-A5.

3. Thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp dự kiến vào 13h thứ 5 ngày 21/09/2023 tại Hội trường A9-203. Danh sách hội đồng bảo vệ:

Hội đồng:

  • Chủ tịch hội đồng: TS. Dương Thế Hùng
  • Thư ký: ThS. Dương Việt Hà
  • Uỷ viên : ThS. Hàn Thị Thúy Hằng
  • Uỷ viên: ThS. Ngô Thị thu Huyền
  • Uỷ viên : ThS. Nguyễn Văn Luân

4.Sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp trong vòng 3 ngày, sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng, đóng quyển bìa đỏ theo quy định nộp tại phòng 106-A5. Toàn bộ file mềm (gồm thuyết minh Word, Excel, Sap-Etabs đã mở khóa, Cad...) đã chỉnh sửa theo Quy định làm đồ án gửi vào địa chỉ mail nvluankt@tnut.edu.vn. Lưu ý nén toàn bộ file mềm vào 1 folder và đặt tên cùng số thứ tự (VD: 06 Nguyễn Đức Anh)