Ngành Kỹ thuật môi trường

Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường thuộc KHoa Xây dựng và Môi trường, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- ĐH Thái Nguyên

Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường với tiền thân là Bộ môn Môi trường và Xây dựng được thành lập năm 2004 thuộc Khoa Cơ khí. Năm 2006 tách ra thành Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, khoa Quản lý Công nghiệp và Môi trường. Từ năm 2011 đến nay là bộ môn Kỹ thuật Môi trường thuộc Khoa Xây dựng và Môi trường. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy toàn bộ các học phần trình độ đại học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường và học phần Môi trường Công nghiệp và phát triển bền vững cho các ngành khác của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên. Tính đến nay, Bộ môn đã đào tạo được gần 400 kỹ sư Kỹ thuật Môi trường, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực môi trường, đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đất nước.

Cán bộ giảng viên

Hiện nay, bộ môn có tổng số 08 giảng viên cơ hữu, trong đó có 03 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh và 04 thạc sỹ. Các thầy cô giáo có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cao, tràn đầy nhiệt huyết và luôn tận tình với sinh viên.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được bộ môn đẩy mạnh, được xem là một trong những hoạt động giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và trình độ cán bộ giảng viên. Trong những năm qua, các cán bộ giảng viên của bộ môn đã chủ trì và tham gia nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, với các hướng nghiên cứu cụ thể như: Nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong xử lý nước và nước thải; Nghiên cứu xử lý và tái chế các loại chất thải rắn; Xử lý khí thải và quản lý chất lượng không khí; Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị; giải pháp sản xuất sạch hơn; Nghiên cứu xác định hệ số phát thải; sự phát tán khí thải; mô hình hóa…Đặc biệt các giảng viên của Bộ môn đã công bố được nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước, trong đó có nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI Scopus. Thông qua đó, đã đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, phòng 208- Nhà A4, Khoa Xây dựng và Môi trường- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên.

Điện thoại: (0208) 3947.017 (VP); 0915 565 955 (Cô Hương)

Email: vimaihuong@tnut.edu.vn

Fanpage: Nganhkythuatmoitruong-TNUT