Sinh viên

Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và chào tân sinh viên K59

Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và chào tân ...

Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023; triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; tuyên dương và trao ...

Xem thêm
Quy định về chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Sinh viên

Quy định về chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Si...

Quy định về chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Sinh viên

Xem thêm
Hướng dẫn xét học bổng trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp

Hướng dẫn xét học bổng trường ĐH Kỹ Thuật Công Ngh...

Hướng dẫn xét học bổng trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp

Xem thêm
Hướng dẫn triển khai công tác Chủ nhiệm lớp - cố vấn học tập của trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp

Hướng dẫn triển khai công tác Chủ nhiệm lớp - cố v...

Hướng dẫn triển khai công tác Chủ nhiệm lớp - cố vấn học tập của trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp

Xem thêm