Tin tuyển sinh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CAM KẾT HỖ TRỢ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CAM KẾT HỖ TRỢ VIỆC LÀM SAU KHI ...

Thông Báo Về Việc Cam Kết Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp Dành Cho Sinh Viên Ngành Kỹ thuật môi trường v...

NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐỢT I KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐỢT I KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI T...

Điểm sàn ngành kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA XD&MT 2022

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA XD&MT 2022

Khoa Xây dựng và Môi trường thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy, năm học 2022.