Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh 2024

Thông báo tuyển sinh 2024

Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Môi trường, Kiến trúc

DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023

DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ ĐỊNH HƯỚN...

DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023

Thông báo về việc cam kết hỗ trợ việc làm  sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên  Ngành Kỹ thuật môi trường và Ngành Kỹ thuật xây dựng

Thông báo về việc cam kết hỗ trợ việc làm sau khi...

Thông Báo Về Việc Cam Kết Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp Dành Cho Sinh Viên Ngành Kỹ thuật môi trường v...

Ngưỡng xét tuyển đợt 1 Khoa Xây dựng và Môi trường năm 2022

Ngưỡng xét tuyển đợt 1 Khoa Xây dựng và Môi trường...

Điểm sàn ngành kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc

Tuyển sinh đại học chính quy Khoa XD&MT năm 2022

Tuyển sinh đại học chính quy Khoa XD&MT năm 2022

Khoa Xây dựng và Môi trường thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy, năm học 2022.