Đoàn Hội

Cuộc thi tiếng hát sinh viên TNUT 2022

Cuộc thi tiếng hát sinh viên TNUT 2022

Chung kết Cuộc thi tiếng hát sinh viên TNUT 2022

Xem thêm
Cuộc thi

Cuộc thi " Sáng tạo sản phẩm tái chế từ chất thải ...

THỂ LỆ CUỘC THI “SÁNG TẠO SẢN PHẨM TÁI CHẾ TỪ CHẤT THẢI NĂM 2022”

Xem thêm
Ngày hội

Ngày hội "Cultural festival 2022"

Ngày hội "Cultural festival 2022" dành cho sinh viên quốc tế đang theo học tại trường

Xem thêm
Đại hội Liên chi đoàn Khoa Xây dựng và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội Liên chi đoàn Khoa Xây dựng và Môi trường ...

Đại hội Liên chi đoàn Khoa Xây dựng và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2024

Xem thêm