Đoàn Hội

Đại hội Liên chi đoàn Khoa Xây dựng và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội Liên chi đoàn Khoa Xây dựng và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội Liên chi đoàn Khoa Xây dựng và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội tổ chức ngày 17/4/2022 (chủ nhật) . Địa điểm : Hội trường lớn.

Tham gia đội hội có đại điện Ban chấp hành đoàn trường; chi úy, ban chủ nhiệm Khoa XD&MT; đại diện các Liên chi đoàn bạn; thầy, cô giáo trong Khoa và 45 đại biểu được triệu tập từ các chi đoàn thuộc Khoa. Các đại biểu dự Đại hội đại diện cho tuổi trẻ, trí tuệ , hoài bão của các bạn đoàn viên trong Khoa.

Đại hội tiến hành các nội dung chính :

  1. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2022
  2. Đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới 2022-2024
  3. Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ cũ
  4. Bầu ra Ban chấp hành LCĐ Khoa (gồm 09 đ/c)
  5. Bầu đại biểu dự đoàn trường (gồm 09 đ/c)

Danh sách BCH LCĐ Khoa Xây dựng và Môi trường gồm 9 đ/c sau:

 

STT

Họ và tên

 

Chi đoàn

Chức vụ

1

Nguyễn Thế Thịnh

Giáo viên

Bí thư

2

Phạm Trọng Nhật

K55KXC.01

Phó bí thư

3

Nguyễn Thị Mẫn

K56KTM.01

Ủy viên thường vụ

4

Nguyễn Tú Anh

K54KXC.01

Ủy viên

5

Nguyễn Duy Tuấn

K55KXC.01

Ủy viên

6

Đoàn Nhật  Anh

K56KXC.01

Ủy viên

7

Lưu Quang Vũ

K56KXC.01

Ủy viên

8

Vũ Hồng Khôi

K57KXC.01

Ủy viên

9

Mai Khánh Linh

K57KTM.01

Ủy viên

 

Một số hình ảnh đại hội:

 Danh sách đại biểu tham dự đại hội :

 

Tải file đính kèm