Giới thiệu

Ban chủ nhiệm khoa

Nhiệm vụ BCN khoa Xây dựng & Môi trường

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

Trưởng Khoa: TS. Hoàng Lê Phương

Điện thoại: 0904537587

Email: phuongqtn@tnut.edu.vn

-       Phụ trách chung

-       Tổ chức cán bộ

-       Đào tạo đại học

-       Nghiên cứu khoa học

-       Tuyển sinh hệ đại học

-       Tài chính, cơ sở vật chất

 

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy Hiên

Điện thoại: 0982994286

Email: nguyenthuyhien@tnut.edu.vn

 

-       HSSV

-       Truyền thông

-       Công đoàn

-       Đoàn thanh niên