Đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường

Đào tạo các Kỹ sư môi trường năng động, sáng tạo có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng tốt nhu cầu nhân ...

Xem thêm
Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc

Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc

Ngành Kiến trúc là 1 ngành học có sự kết hợp hoàn hảo của khoa học và nghệ thuật trong lĩnh vực bài ...

Xem thêm
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng

Đào tạo Kỹ sư trình độ Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng, cung cấp cho người học một chương trình đào ...

Xem thêm