Giới thiệu

Giới thiệu chung Khoa Xây dựng và Môi trường

Khoa Xây dựng và Môi trường được thành lập ngày 3/3/2011 trên cơ sở tách ra từ bộ môn Xây dựng và bộ môn Kỹ thuật Môi trường thuộc khoa Quản lý công nghiệp và môi trường, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Khoa Xây dựng và Môi trường được thành lập ngày 3/3/2011 trên cơ sở tách ra từ bộ môn Xây dựng và bộ môn Kỹ thuật Môi trường thuộc khoa Quản lý công nghiệp và môi trường, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên. Khoa gồm có 3 bộ môn: Bộ môn Xây dựng, bộ môn Kiến trúc, bộ môn Kỹ thuật Môi trường; 2 phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Xây dựng và phòng thí nghiệm Môi trường. Tổng số cán bộ cơ hữu của khoa năm 2022 là 23 trong đó có 7TS và 16 ThS.  Khoa đã và đang đào tạo hai ngành bậc đại học là ngành Kỹ thuật Xây dựng và ngành Kỹ thuật Môi trường với các hệ đào tạo chính quy, văn bằng hai, liên thông, đào tạo từ xa. Hàng nghìn sinh viên của khoa đã ra trường và có việc làm ổn định, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2022 Khoa sẽ đào tạo thêm hai chuyên ngành mới là chuyên ngành Kiến trúc công trình và chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị.

Cùng với công tác đào tạo, các cán bộ, giảng viên, sinh viên nhiều thế hệ của khoa Xây dựng và Môi trường cũng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hàng năm các cán bộ, giảng viên Khoa Xây dựng và Môi trường đã công bố hàng chục bài viết trên các tạp chí chuyên ngành và hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế, chủ trì và tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp khác nhau. Các công trình nghiên cứu này đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tham gia giải quyết các vấn đề về Xây dựng và Môi trường của xã hội. 

Sinh viên theo học tại Khoa luôn được quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình học tập. Các em luôn được tham gia các hoạt động bổ ích, nổi bật như tham gia cuộc thi Vẽ Autocard ngành Xây dựng; Tham gia các cuộc thi sáng tạo sinh viên, sinh viên khởi nghiệp hàng năm. Các câu lạc bộ được thành lập như câu lạc bộ sáng tạo sinh viên, câu lạc bộ tiếng anh, câu lạc bộ truyền thông tạo ra sân chơi hiệu quả cho sinh viên. Đồng thời sinh viên luôn được hỗ trợ nhận học bổng trong quá trình học tập, được giao lưu với sinh viên quốc tế, thực tập tại các doanh nghiệp, được tham gia các hoạt động văn hoá thể thao hàng năm do Nhà trường và Khoa tổ chức.

Bước sang một giai đoạn mới, Khoa Xây dựng và Môi trường đã và đang thực hiện các bước đổi mới ở tất cả các mặt nhằm trở thành địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tin cậy, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Môi trường, Xây dựng, Kiến trúc khu vực phía bắc và cả nước.