Khoa Xây dựng và Môi trường

Trải qua quá trình gần 15 năm đào tạo và trưởng thành, Khoa Xây dựng và Môi trường được thành lập theo quyết định số 139/QĐ-của giám đốc Đại học Thái Nguyên ngày 03 tháng 03 năm 2011.

Ngày truyền thống của khoa là Ngày 03 tháng 03 hàng năm. 
Địa chỉ : Đơn nguyên I, Nhà A4.

Điện thoại: (0280). 3947 017; 3947 007

Đọc thêm...