Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần được hỗ trợ thêm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách dưới đây

KHOA XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Đường 3-2, Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên

Email: xdmt@tnut.edu.vn

Hotline: 0904537587