Giới thiệu

TRỢ LÝ KHOA

Trợ lý chuyên môn, trợ lý học sinh - sinh viên, trợ lý truyền thông

 

Họ và tên
Lĩnh vực phụ trách 

Trợ lý chuyên môn:

ThS. Nguyễn Văn Luân

Cellphone: 0979.252.192

 • Phối hợp với các bộ môn theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo, hoạt động học tập của SV theo quy định.
 • Tiếp nhận và tham gia xử lý hồ sơ, đơn từ của SV (hoặc từ GVCN) liên quan đến quá trình đào tạo của SV.
 • Tổ chức, theo dõi, báo cáo tình hình đăng ký, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (các cấp) của SV và GV trong Khoa.

Trợ lý học sinh -

sinh viên:

ThS. Tòng Thu Hương

Cellphone: 0989.208.609

Phối hợp với GV chủ nhiệm triển khai, theo dõi và báo cáo về:

 • Các công tác giáo dục chính trị tư tưởng
 • Đánh giá quá trình rèn luyện
 • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa
 • Đôn đốc sinh viên đóng học phí
 • Việc SV thực hiện nề nếp các quy định, nội quy của Khoa và Nhà trường
 • Việc thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên
 • tư vấn các thủ tục hành chính để SV nhận học bổng khuyến khích, học bổng tài trợ, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội
 • Chương trình vay vốn học tập cho sinh viên, miễn giảm học phí, tạm hoãn đóng học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách và gia đình khó khăn

Trợ lý tuyển sinh và truyền thông

ThS. Trần Thị Bích Thảo

Cellphone: 0986.222.553

- Tư vấn, hỗ trợ BCN Khoa về hoạt động tuyển sinh và truyền thông

- Lập kế hoạch, tổ chức, triển khai, đánh giá, và báo cáo về các hoạt động truyền thông bao gồm:

 • Truyền thông trên Webside
 • Truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội
 • Truyền thông cùng các hoạt động của Trung tâm tuyển sinh TNUT
 • Truyền thông cùng các hoạt động của Ban truyền thông của TNUT