Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2023

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2023

Đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, môi trường

Xem thêm
Chung kết cuộc thi Sáng tạo sinh viên Tnut lần II ( năm 2022)

Chung kết cuộc thi Sáng tạo sinh viên Tnut lần II ...

CHUNG KẾT CUỘC THI SÁNG TẠO SINH VIÊN TNUT LẦN II (năm 2022)

Xem thêm