Hoạt động nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học sinh viên có lợi ích gì?

Nghiên cứu khoa học luôn gắn liền với học tâp, giảng dạy. Chính vì thế mục tiêu của Giảng viên, sinh viên khoa Xây dựng và Môi trường là nghiên cứu để tạo ra nhiều sản phẩm khoa học, cống hiến cho sự phát triển mạnh mẽ của trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp nói riêng và cho sự tiến bộ khoa học của đất nước nói chung. Bằng việc tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên dù ít hay nhiều đã trang bị cho mình kiến thức về phân tích, về phương pháp luận, quá trình đó bạn cũng hiểu hơn những khía cạnh thực tế của ngành nghề đang theo học. Phát hiện và lấp đầy những lỗ hổng kiến thức, những bài học về khả năng tự lực, cách công tác với người khác, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết những rắc rối, khó khăn trong quá trình nghiên cứu. Và trên hết là bạn đã vượt qua thử thách của chính bản thân mình và những cám dỗ khác để đi đến đích. Đối với Giảng viên và sinh viên trong khoa thì nghiên cứu khoa học như một liều thuốc mê khiến không thể thức tỉnh trong bầu trời khoa học. Điều mà sinh viên Khoa Xây dựng và Môi trường có thể làm được đó là “Sáng tạo ra những ý tưởng hay, tự tay làm những sản phẩm đẹp” để từ đó những sản phẩm khoa học tâm huyết sẽ được ra đời. Đã có rất nhiều đề tài cấp trường, cấp Đại học Thái Nguyên, cấp Bộ… của sinh viên và giảng viên trong khoa được bảo vệ thành công.