Giới thiệu

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK1 NĂM 2023-2024

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK1 NĂM 2023-2024

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK1 NĂM 2023-2024

Xem thêm
BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK4 NĂM 2022-2023

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK4 NĂM 2022-2023

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK4 NĂM 2022-2023

Xem thêm
Đồ án Kỹ thuật thi công học kỳ 4 năm học 2022-2023

Đồ án Kỹ thuật thi công học kỳ 4 năm học 2022-2023

Đồ án Kỹ thuật thi công học kỳ 4 năm học 2022-2023

Xem thêm
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2022-2023

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2022-2023

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2022-2023

Xem thêm
Đồ án Kỹ thuật thi công học kỳ 3 2022-2023

Đồ án Kỹ thuật thi công học kỳ 3 2022-2023

Đồ án Kỹ thuật thi công học kỳ 3 năm học 2022-2023

Xem thêm
Đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm 2022-2023

Đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm 2022-2023

Đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2022-2023

Xem thêm
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2021-2022

Xem thêm
TRỢ LÝ KHOA

TRỢ LÝ KHOA

Trợ lý chuyên môn, trợ lý học sinh - sinh viên, trợ lý truyền thông

Xem thêm
Ban chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm khoa

Nhiệm vụ BCN khoa Xây dựng & Môi trường

Xem thêm
Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường thuộc KHoa Xây dựng và Môi trường, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- Đ...

Xem thêm
Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

Xem thêm
Giới thiệu chung Khoa Xây dựng và Môi trường

Giới thiệu chung Khoa Xây dựng và Môi trường

Khoa Xây dựng và Môi trường được thành lập ngày 3/3/2011 trên cơ sở tách ra từ bộ môn Xây dựng và bộ...

Xem thêm
Văn phòng Khoa

Văn phòng Khoa

Nhân sự văn phòng khoa

Xem thêm
Bộ môn xây dựng

Bộ môn xây dựng

Giới thiệu Bộ môn Xây dựng

Xem thêm
Bộ môn Môi trường

Bộ môn Môi trường

Bộ môn Môi trường

Xem thêm
Bộ môn Kiến trúc

Bộ môn Kiến trúc

Bộ môn Kiến trúc

Xem thêm
Ban chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm khoa

Xem thêm