Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm 2022-2023

Đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2022-2023

BỘ MÔN KIẾN TRÚC THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP:

1.Sinh viên đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp HK3 năm 2022-2023 thực hiện công việc sau:

-Với đề tài sinh viên tự chuẩn bị: Nộp bản vẽ A3 công trình dân dụng >/=7 tầng; công trình công nghiệp >/=3 nhịp gồm mặt bằng các tầng, mặt đứng và các mặt cắt cơ bản...tại phòng 106-A5(thầy Luân phụ trách) trước ngày 15/03/2023 chờ xét duyệt của Khoa. Điều kiện công trình không trùng lặp nhau và không trùng các khóa trước.

-Với sinh viên không được duyệt đề tài tự chuẩn bị và sinh viên không chuẩn bị được đề tài sẽ được nhận đề tài trong ngày 16/03/2023.

-Sau khi nhận được đề tài sinh viên cần vẽ lại bản vẽ theo đúng quy định bản vẽ của Khoa và in đóng quyển bản vẽ A3 nộp tại phòng 106-A5 trước ngày 22/03/2023.

-Ngày 23/03/2023 Khoa sẽ giao đồ án tốt nghiệp HK3 năm 2022-2023 cho sinh viên.

2.Thời gian làm đồ án tốt nghiệp HK3 năm 2022-2023 từ ngày 23/03/2023 đến ngày 01/06/2022. Đề nghị sinh viên làm đồ án tốt nghiệp chỉnh sửa thuyết minh, bản vẽ, bảng biểu, bảng tính.... theo đúng quy định làm đồ án tốt nghiệp của khoa(QUY ĐỊNH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP;  CHUẨN DIM-TEXT). 

3. Thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp dự kiến ngày 04/06/2023

4. Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên. Sinh viên nào không thực hiện sẽ bị đình chỉ làm đồ án.