Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2021-2022

BỘ MÔN KIẾN TRÚC THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP:

1.Thời gian làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2021-2022 từ ngày 11/04/2022 đến ngày 06/06/2022. Đề nghị sinh viên làm đồ án tốt nghiệp chỉnh sửa thuyết minh, bản vẽ, bảng biểu, bảng tính.... theo đúng quy định làm đồ án tốt nghiệp của khoa(QUY ĐỊNH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP;  CHUẨN DIM-TEXT). Sau khi có đủ xác nhận của giáo viên hướng dẫn từng phần, sinh viên nén toàn bộ file đồ án vào một foder đặt STT-Họ Và Tên gửi cho giáo viên phản biện(kèm theo  PHIẾU NHẬN XÉT PHẢN BIỆN) và gửi 1 bản vào mail nvluankt@tnut.edu.vn trước thứ 6 ngày 17/06/2022.

2.Sinh viên hoàn thành đồ án, đóng quyển bìa xanh( có thể in 2 mặt ) kèm theo toàn bộ bản vẽ A3 đã có đủ chữ ký của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện NỘP TRƯỚC NGÀY 22/06/2022 tại phòng 108-A4.

3. Thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp sẽ được ấn định vào 13h thứ 6 ngày 24/06/2022 tại Hội trường A9-203; A9-204. Danh sách hội đồng bảo vệ:

Hội đồng 1:

  • Chủ tịch hội đồng: TS. Dương Thế Hùng
  • Thư ký: ThS. Dương Việt Hà
  • Uỷ viên : ThS. Nguyễn Văn Luân
  • Uỷ viên: ThS. Đào Đăng Quang
  • Uỷ viên : ThS. Nguyễn Thế Thịnh

Hội đồng 2:

  • Chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Tiến Đức
  • Thư ký : ThS. Nhữ Thị Lan Hương
  • Uỷ viên : ThS. Hàn Thị Thúy Hằng
  • Uỷ viên : ThS. Hà Thanh Tú
  • Uỷ viên : ThS. Nguyễn Xuân Thành

4.Sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp trong vòng 3 ngày, sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng, đóng quyển bìa đỏ theo quy định nộp tại phòng 108-A4. Toàn bộ file mềm (gồm thuyết minh Word, Excel, Sap-Etabs đã mở khóa, Cad...) đã chỉnh sửa theo Quy định làm đồ án gửi vào địa chỉ mail nvluankt@tnut.edu.vn. Lưu ý nén toàn bộ file mềm vào 1 folder và đặt tên cùng số thứ tự (VD: 10 Nguyễn Đức Anh)