QUY ĐỊNH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

Bộ môn Kiến trúc thông báo:

Toàn thể sinh viên làm đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng  các nội dung sau:

1. Thời gian làm đồ án: 10 Tuần

-Kiến trúc 02 tuần: 

-Kết cấu 04 tuần: 

-Thi công 04 tuần: 

2.Sau khi hoàn thành mỗi phần phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn mới được chuyển phần tiếp theo.

3.Sau khi hoàn thành kiến trúc, sinh viên nộp bản vẽ theo tỷ lệ 1:1 và chuẩn khung tên theo mẫu đính kèm cho giáo viên hướng dẫn và gửi vào địa chỉ mail nvluanxd@gmail.com trước 16h ngày hết hạn phần Kiến trúc.

4.Quy cách đồ án và bìa theo mẫu đính kèm.

Mẫu đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn