Tin tuyển sinh

Thông báo về việc cam kết hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên Ngành Kỹ thuật môi trường và Ngành Kỹ thuật xây dựng

Thông Báo Về Việc Cam Kết Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp Dành Cho Sinh Viên Ngành Kỹ thuật môi trường và Kỹ thuật xây dựng

            Căn cứ nhu cầu thực tế nguồn nhân lực trình độ đại học lĩnh vực Môi trường và Xây dựng đặc biệt là 03 chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp thuộc ngành Kỹ thuật Môi trường và Kỹ thuật Xây dựng tại các nhà máy, khu đô thị và khu công nghiệp đang tăng nhanh những năm gần đây;

            Căn cứ năng lực đào tạo chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường và chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Khoa Xây dựng và Môi trường – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã và đang đáp ứng tốt yêu cầu của nhà tuyển dụng;

            Căn cứ vào sự hợp tác giữa các doanh nghiệp với Khoa Xây dựng và Môi trường trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực lĩnh vực Môi trường và Xây dựng;

           Khoa Xây dựng và Môi trường xin cam kết sẽ đồng hành cùng các em sinh viên trong việc tìm kiếm, sắp xếp việc làm sau khi các em tốt nghiệp đại học. Vậy xin trân trọng thông báo tới quý Trường, Thầy Cô, Phụ huynh và các Em học sinh được biết.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

TS. Hoàng Lê Phương – Trưởng khoa; ĐT: 0904 537 587; email: phuongqtn@tnut.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thúy Hiên - Phó Trưởng khoa; ĐT: 0982 994 286; Email: nthien.tnut@gmail.com