Tin tức đào tạo

Sinh viên quá hạn không liên lạc được

Thông báo đến sinh viên quá hạn không liên lạc được

Khoa Xây dựng và Môi trường trân trọng thông báo những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây khi nhận được thông tin khẩn trương liên hệ với Khoa và nhà trường qua số điện thoại:
Cô Trang (0927995520) hoặc thầy Luân (0979252192) để tư vấn việc tiếp tục theo học. Nếu những sinh viên này cuối học kỳ vẫn không liên lạc được Nhà trường sẽ xem xét xóa tên khỏi hệ thống.

Tải file đính kèm