DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA CUỘC THI VẼ XÂY DỰNG TRÊN AUTOCAD 2021

Thời gian thi : 8g00 Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021

Yêu cầu thí sinh : - có laptop riêng (cài sẵn Autocad)

                              - Có mặt trước giờ thi 15' nghe phổ biến quy chế thi

Tin mới hơn

Tin cũ hơn