ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK3 NĂM HỌC 2020-2021

BỘ MÔN KIẾN TRÚC THÔNG BÁO:

1.Những sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp theo số liệu của phòng đào tạo cung cấp nhận đề tài do Khoa giao theo số liệu sau.

SỐ LIỆU ĐỒ ÁN

CHUẨN DIM-TEXT

2. Sau khi nhận được đề tài yêu cầu vẽ lại thành bản vẽ chuẩn kích thước, khung tên theo quy định làm đồ án in PDF trên khổ giấy A3 cùng với file Cad gộp thành 1 foder. Tên File mềm theo quy cách STT Họ và Tên (VD: 02 Dương Xuân Hải) gửi vào mail nvluanxd@gmail.com trước 16h ngày 17/07/2021.

3.Chiều ngày 18/07/2021 sinh viên sẽ nhận quyết định làm đồ án và phân công giáo viên hướng dẫn trên thông báo này.

BẢNG CHI TIẾT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

STT

Họ đệm

Tên

Kiến trúc (10%)

Kết cấu (45%)

Thi công (45%)

GV Phản biện

1

Đặng Kim

Cương

Đào Đăng Quang

Dương Thế Hùng

Nguyễn Xuân Thành

Nguyễn Văn Luân

2

D­ương Xuân

Hải

Đào Đăng Quang

Dương Thế Hùng

Nguyễn Xuân Thành

Đào Đăng Quang

3

L­ường Đình

Quân

Đào Đăng Quang

Nguyễn Văn Luân

Nguyễn Xuân Thành

Nguyễn Tến Đức

4

Nguyễn Văn

Tùng

Đào Đăng Quang

Nguyễn Văn Luân

Nguyễn Tến Đức

Dương Thế Hùng

5

D­ương Văn

Sơn

Đào Đăng Quang

Nguyễn Văn Luân

Nguyễn Tến Đức

Nguyễn Xuân Thành

4.Thời gian làm đồ án(dự kiến): Từ 18/07/2021-15/09/2021. Lịch bảo vệ đồ án được dự kiến vào ngày 16/09/2021
5.Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo.Sinh viên nào làm việc không đúng yêu cầu sẽ bị đình chỉ làm đồ án


QUY ĐỊNH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

STT

Họ đệm

Tên

Kiến trúc (10%)

Kết cấu (45%)

Thi công (45%)

GV Phản biện

1

Đặng Kim

Cương

Đào Đăng Quang

Dương Thế Hùng

Nguyễn Xuân Thành

Nguyễn Văn Luân

2

D­ương Xuân

Hải

Đào Đăng Quang

Dương Thế Hùng

Nguyễn Xuân Thành

Đào Đăng Quang

3

L­ường Đình

Quân

Đào Đăng Quang

Nguyễn Văn Luân

Nguyễn Xuân Thành

Nguyễn Tến Đức

4

Nguyễn Văn

Tùng

Đào Đăng Quang

Nguyễn Văn Luân

Nguyễn Tến Đức

Dương Thế Hùng

5

D­ương Văn

Sơn

Đào Đăng Quang

Nguyễn Văn Luân

Nguyễn Tến Đức

Nguyễn Xuân Thành

Tin mới hơn

Tin cũ hơn