BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2020-2021

BỘ MÔN KIẾN TRÚC THÔNG BÁO: 

1. Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 bằng hình thức Online

2.Thời gian bảo vệ: Tiết 1 ngày 14/07/2021

3.Thời gian nộp bài: Trước ngày 12/072021 (Bao gồm tất cả các file mềm như thuyết minh word, excel, cad, etab, sap, dự toán...nén vào 1 foder đặt tên-MSSV) gửi vào địa chỉ mail nvluanxd@gmail.com.

4.Địa điểm bảo vệ: Phòng online sẽ cập nhật trên thông báo này.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn