Lịch thí nghiệm cơ sở (Vật liệu + Đất) LAB304 học kỳ I năm học 2020 -2021

Lịch thí nghiệm cơ sở ngành kỹ thuật xây dựng (Vật liệu + Đất) LAB304 học kỳ I năm học 2020 -2021. Nhóm lớp thí nghiệm: K53X1.

Thời khóa biểu và danh sách phân nhóm xem tại đây:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn