ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN LIÊN CHI HỘI KHOA XDMT Nhiệm kỳ 2020-2023

Vào hồi 8 giờ 00 ngày 09 tháng 11 năm 2020 tại giảng đường P503-A10 đã diễn ra i ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN LIÊN CHI HỘI KHOA XDMT Nhiệm kỳ 2020-2023.

 Căn cứ điều lệ Hội sinh viên Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Ban thư ký Hội sinh viên Đại học Kỹ thuật công nghiệp về việc tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp, từ nhiều tuần nay các chi hội trong khoa đã tổ chức đại hội Hội sinh viên của cấp mình và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam, liên chi hội khoa XD&MT, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn khoa, các đại biểu ưu tú của Hội sinh viên khoa XD&MT  đã tập trungi  tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam, liên chi hội khoa XD&MT, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đại hội bao gồm các nội dung:

-       Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2020

-       Phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020-2023

-       Kiểm điểm BCH Liên Chi Hội Khoa Xây dựng và Môi trường nhiệm kỳ 2018-2020

-       Đóng góp ý kiến cho bản dự thảo phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020-2023

-       Bầu BCH Liên chi Hội Khoa Xây dựng và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2023

-       Bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học KTCN Thái Nguyên (Nhiệm kỳ 2020 - 2023).

Về tham dự đại hội của Khoa có đồng chí : Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch hsv trường ĐH KTCN ; cô Hàn Thị Thúy Hằng - Phó trưởng Khoa XDMT, và các đ/c đại diện các liên chi hội bạn ( LCH Khoa Cơ khí; LCH Khoa điện; LCH Khoa điện tử; LCH Khoa Công nghệ  cơ điện  và điện tử; LCH Khoa Ô tô và máy động lực; LCH Khoa kinh tế công nghiệp; LCH Khoa Quốc tế; LCH Khoa khoa học cơ bản; LCH Bộ môn lý luận) và 60 đại biểu ưu tú đại diện sinh viên các chi hội trong toàn khoa.

Sau đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên chi hội mới của Khoa XDMT nhiệm kỳ 2020-2023, gồm các đồng chí sau:

    DANH SÁCH BCH LIÊN CHI HỘI KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
      NHIỆM KỲ 2020 - 2023    
                 
  STT Họ đệm Tên Năm sinh Đơn vị Chức vụ  Ghi chú  
   
  1.        Đoàn Nhật Anh 2000 K56KXC.01 Ủy viên    
  2.        Nguyễn Tú Anh 2000 K54KXC.01 Ủy viên    
  3.        Tạ Như Chiến 2000 K54KXC.01 Phó Chi hội trưởng LCH    
  4.        Dương Thanh Hưởng 1999 K53KXC.01 Ủy viên    
  5.        Nguyễn Thị  Mẫn 2002 K56KTM.01 Ủy viên    
  6.        Vũ Trà My 1999 K53KXC.01 UV Ban thường vụ    
  7.        Phạm Trọng Nhật 2001 K55KXC.01 Ủy viên    
  8.        Nguyễn Duy Tuấn 2001 K55KXC.01 Ủy viên    
  9.        Nguyễn Thế Thịnh 1987 Giáo viên Chi hội trưởng LCH    
  10.    Nguyễn Quang Thọ 2000 K55KXC.01 Ủy viên    
  11.    Lưu Quang 2002 K56KXC.01 Ủy viên    
  Ds gồm:  11 đ/c            

 Sau đây là một số hình ảnh Đại hội:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn