ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2 NĂM 2019-2020

BỘ MÔN KIẾN TRÚC THÔNG BÁO:

1.Những sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp theo số liệu của phòng đào tạo cung cấp xem file đính kèm.
2.Khoa giao đề bài tương ứng với số thứ tự công trình trong forder.
3. Sau khi nhận được đề tài yêu cầu vẽ lại thành bản vẽ chuẩn kích thước, khung tên theo dim, layer, Text cho sẵn và quy định làm đồ án. Vẽ trên khổ giấy A3; Tên File mềm theo quy cách STT Họ và Tên (VD: 01 Đinh Văn Xuyên) gửi vào mail nvluanxd@gmail.com trước 14h ngày 04/06/2020; Bản cứng in A3 đóng bìa nộp tại phòng 108-A4
4.Sinh viên sẽ nhận được quyết định giao nhiệm vụ đồ án, giáo viên hướng dẫn trong ngày 05/06/2020.
5.Sinh viên không đạt yêu cầu về file mềm và bản in sẽ không nhận được quyết định làm đồ án.
6.Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
ĐỀ BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

QUY ĐỊNH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tin mới hơn

Tin cũ hơn