ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 

1.Những sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp theo số liệu của phòng đào tạo cung cấp nộp đề tài tốt nghiệp theo quy định (Bản vẽ A3 đóng quyển gồm mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt kiến trúc công trình >= 7 tầng với nhà dân dụng, >=3 nhịp với nhà công nghiệp) tại phòng 108-A4 trước 10h ngày 12/09/2019 chờ xét duyệt của Khoa.
2.Sinh viên không được duyệt đề tài và sinh viên không chuẩn bị được đề tài thì nhận đề tài do Khoa giao trong ngày 20/9/2019. Sinh viên doawload ĐỀ BÀI TẠI ĐÂY.
3. Sau khi nhận được đề tài yêu cầu vẽ lại thành bản vẽ chuẩn kích thước, khung tên theo dim, layer, Text cho sẵn và quy định làm đồ án. In và đóng quyển trên khổ giấy A3 nộp tại phòng 108-A4(Thầy Luân phụ trách); Tên File mềm theo quy cách STT Họ và Tên (VD: 09 Đinh Văn Xuyên) gửi vào mail nvluanxd@gmail.com trước 16h ngày 27/09/2019.
4.Chiều ngày 29/09/2019 sinh viên sẽ nhận được quyết định làm đồ án và phân công giáo viên hướng dẫn, giáo viên phản biện lúc 16h nếu đã nộp đủ bản in và file mềm đúng quy cách.
5.Thời gian làm đồ án(dự kiến): Từ 30/09/2019-09/12/2019.
Sau khi hết thời gian làm đồ án sinh viên nộp cho giáo viên phản biện. Thời gian phản biện từ 09/12/2019-16/12/2019
Lịch bảo vệ đồ án được dự kiến vào ngày 20/12/2019
6.Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo.Sinh viên nào làm việc không đúng yêu cầu sẽ bị đình chỉ làm đồ án
NHỮNG THAY ĐỔI MỚI TRONG HỌC KỲ NÀY:
a.Thuyết minh sẽ được rút gọn theo mẫu sẽ công bố sau (khoảng <100 trang)
b.Toàn bộ bản vẽ sẽ chỉ được gom trong 1 file và chỉ có 01 loại dim duy nhất(có thể dùng nhiều tỷ lệ bản vẽ khác nhau, không được đóng block, không được edit kích thước) và chỉ sử dụng 02 loại Text.
c.Trong quá trình làm đồ án sẽ có lịch thông cố định, sẽ có 02 lần kiểm tra tiến độ của hội đồng.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn