ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2 NĂM 2018-2019

Bộ môn Kiến trúc thông báo toàn thể sinh viên đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng học kỳ II năm học 2018-2019 thực hiện công việc sau.

NĂM 2019 ĐỔI MỚI RẤT NHIỀU MẶT CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. SINH VIÊN CẦN ĐỌC KỸ THÔNG BÁO 

1.Những sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp theo số liệu của phòng đào tạo cung cấp nộp đề tài tốt nghiệp theo quy định (Bản vẽ A3 đóng quyển gồm mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt kiến trúc công trình >= 7 tầng với nhà dân dụng, >=3 nhịp với nhà công nghiệp) tại phòng 108-A4 trước 10h ngày 20/02/2019 chờ xét duyệt của Khoa.

2.Sinh viên không được duyệt đề tài và sinh viên không chuẩn bị được đề tài thì nhận đề tài do Khoa giao trong ngày 22/2/2019.

TẢI FILE ĐÍNH KÈM: 

3. Sau khi nhận được đề tài yêu cầu vẽ lại thành bản vẽ chuẩn kích thước, khung tên theo quy định làm đồ án in và đóng quyển trên khổ giấy A3 nộp tại phòng 108-A4(Thầy Luân phụ trách); Tên File mềm theo quy cách STT Họ và Tên (VD: 09 Phan Văn Đông) gửi vào mail nvluanxd@gmail.com trước 16h ngày 28/02/2019.

4.Chiều ngày 01/03/2019 toàn bộ sinh viên lên nhận quyết định làm đồ án và phân công giáo viên hướng dẫn.
5.Thời gian làm đồ án(dự kiến): Từ 02/03/2019-11/05/2019. Lịch bảo vệ đồ án được dự kiến vào ngày 20/05/2019
6.Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo.Sinh viên nào làm việc không đúng yêu cầu sẽ bị đình chỉ làm đồ án

NHỮNG THAY ĐỔI MỚI TRONG HỌC KỲ NÀY:

a.Thuyết minh sẽ được rút gọn theo mẫu sẽ công bố sau (khoảng <100 trang)

b.Toàn bộ bản vẽ sẽ chỉ được gom trong 1 file và chỉ có 01 loại dim duy nhất(có thể dùng nhiều tỷ lệ bản vẽ khác nhau, không được đóng block, không được edit kích thước).

c.Trong quá trình làm đồ án sẽ có lịch thông cố định, sẽ có 02 lần kiểm tra tiến độ của hội đồng.

d.Sẽ phân giáo viên phản biện và sinh viên hoàn thiện thuyết minh nộp cho giáo viên phản biện trước khi hết hạn làm đồ án 10 ngày(Từ 02/03/2019-11/05/2019)

XEM 

QUY ĐỊNH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn