Lịch bảo vệ Thí nghiệm chuyên ngành (Lab511) kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch bảo vệ Thí nghiệm chuyên ngành (Lab511) kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

- Thời gian 9 giờ 00 sáng thứ 2 ngày 7/1/2019.

- Địa điểm : phòng 103-A7

Khi đi bảo vệ sv mang theo quyển báo cáo của mình để bảo vệ.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn