THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐỒ ÁN NỀN MÓNG HỌC KỲ HÈ 2018

Trên cơ sở danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án Nền và Móng học kỳ hè 2018, bộ môn xây dựng phân công giáo viên hướng dẫn và số liệu đề đồ án( trong file đính kèm thông báo này.

Đề nghị các em sinh viên có tên trong danh sách đăng ký chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn để làm đồ án.

Sinh viên làm đồ án phải đi thông qua đồ án với giáo viên hướng dẫn ít nhất 3 lần.

Chú ý: Nều sinh viên không liên hệ giáo viên hướng dẫn, không có xác nhận của giáo viên hướng dẫn vào phiếu giao đề và không đi thông qua đồ án sẽ không được bảo vệ đồ án.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn