Lịch bảo vệ thí nghiệm chuyên ngành Lab511 kỳ 2 năm học 2017-2018

Lịch bảo vệ thí nghiệm chuyên ngành Lab511 kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

- Thời gian : ngày 12/06/2018 (thứ 3)

- Bắt đầu bv: 8h sáng

- Địa điểm : PTN 103-A7

Khi đi bảo vệ sinh viên mang theo quyển báo cáo thí nghiệm để nộp và bảo vệ. 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn