ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Bộ môn xây dựng thông báo tới các sinh viên đăng ký làm đồ án Nền và móng trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

Hiện nay bộ môn đã phân giáo viên hướng dẫn đồ án nền móng và số liệu đề,  các em sinh viên download 2 file đính kèm để biết thông tin giáo viên hướng dẫn, số đề được giao và số liệu đề tương ứng để làm đồ án.

Các em chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn thực hiện đồ án. 

Các giáo viên Hướng dẫn Thầy Lại Ngọc Hùng sđt 0988906921; cô Nhữ Thị Lan Hương sđt 0964787536

Tin mới hơn

Tin cũ hơn