Hai dự án xử lý chất thải do ngành Kỹ thuật Môi trường, Khoa Xây dựng & Môi trường thực hiện trong năm 2018

Đầu năm 2018, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐHKTCN) đã phê duyệt 02 dự án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải ký túc xá Trường ĐHKTCN” và “Xử lý chất thải hữu cơ tại ký túc xá Trường ĐHKTCN nghiệp bằng giun Quế” do Bộ môn Kỹ thuật Môi trường thực hiện. Đây là hai đề tài dự án được đánh giá cao về tính ứng dụng thực tiễn, đem lại lợi ích kinh tế và môi trường rất lớn cho Nhà trường.

http://tnut.edu.vn/hai-du-an-xu-ly-chat-thai-do-nganh-ky-thuat-moi-truong-khoa-xay-dung-moi-truong-thuc-hien-trong-nam-2018-dt2900.html

Tin mới hơn

Tin cũ hơn