BẢO VỆ THỰC TẬP CÔNG NHÂN XÂY DỰNG HK1 NĂM 2017-2018

Bộ môn Kiến trúc thông báo lịch bảo vệ môn học Thực tập cơ sở ngành kỹ thuật xây dựng công trình được ấn định vào tiết 1- tiết 4, thứ 6 ngày 12/01/2018 tại 104-A7. Mỗi nhóm chuẩn bị 01 bản báo cáo viết tay kèm theo hình ảnh và có chữ kỹ của giáo viên hướng dẫn. Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn