Lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp kỳ I năm học 2017-2018

Lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

- Thời gian 8g00 ngày 09/01/2018 

-Tại : P103,104 - A7

Các nhóm liên hệ với giáo viên hướng dẫn hoàn thiện quyển báo cáo thực tập (có xác nhận của giáo viên và cơ sở thực tập) và khi đi bảo vệ mang theo.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn