Lịch bảo vệ thí nghiệm chuyên ngành Lab511 học kỳ 1 năm 2017-2018

Lịch bảo vệ thí nghiệm chuyên ngành Lab511 học kỳ 1 năm 2017-2018 :

- Thời gian : từ 8 giờ sáng thứ 6 ngày 29/12/2017

- Địa điểm : P103- A7

Bảo vệ cả 4 nhóm trong buổi sáng. Khi đi sv mang theo quyển báo cáo theo để nộp và bảo vệ.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn