THỰC TẬP CÔNG NHÂN HK1 NĂM 2017-2018

Bộ môn Kiến trúc thông báo: Hiện nay đã có quyết định thực tập công nhân học kỳ 1 năm 2017-2018. Đề nghị sinh viên tự bầu nhóm trưởng các nhóm rồi liên hệ với giáo viên hướng dẫn để biết lịch cụ thể.

Xem file đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn