THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK 1 NĂM 2017-2018

Bộ môn Xây dựng thông báo tới tất cả các em sinh viên đã đăng ký đi thực tập tốt nghiệp ngành xây dựng DD & CN trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

Hiện nay đã có quyết định cử sinh viên đi thực tập theo các nhóm bắt đầu từ ngày 25/9/2017.

Đề nghị sinh viên trong các nhóm liên hệ trực tiếp ngay với giáo viên hướng dẫn ( trong 2 ngày 25,26/9) để triển khai các nội dung cụ thể của đợt thực tập tốt nghiệp. Danh sách phân nhóm và giáo viên hướng dẫn trong file đính kèm thông báo này.

Đề nghị tất cả các em sinh viên có tên trong danh sách phân nhóm thực tập thực hiện nghiêm túc yêu cầu này. 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn