BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG KỲ HÈ

BỘ MÔN KIẾN TRÚC THÔNG BÁO:

1.Thời gian làm đồ án tốt nghiệp kỳ hè đã chuyển sang phần thi công. Đề nghị sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận nhiệm vụ.

2.Thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ hè năm 2016-2017 được dự kiến vào tiết 2 ngày 09/10/2017. Địa điểm 309-A1.

3.Sinh viên nộp 01 quyển bìa cứng (Đóng toàn bộ bản vẽ A3 sau thuyết minh) có chữ kỹ của giáo viên hướng dẫn trước 16h ngày 07/10/2017 tại 108-A4, tuyệt đối không nộp muộn. Quy cách bìa cứng xem file đính kèm. 

4.Sau khi sinh viên bảo vệ xong đồ án, chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng....Đưa toàn bộ đồ án( bao gồm cả file Word, Cad, Excel, File Etabs hoặc Sap đã mở khóa) vào một Folder đặt tên theo quy cách "STT Họ Và Tên" ( VD: 06 Mông Quang Huy) rồi nén lại và gửi vào mail nvluanxd@gmail.com trước 16h ngày 10/10/2017.

5.Sinh viên không thực hiện đúng yêu cầu sẽ không được công nhận điểm đồ án tốt nghiệp.

Xem: Quy cách đồ án

Tin mới hơn

Tin cũ hơn