Lịch bảo vệ thí nghiệm Lab511 kỳ 3 16-17

Lịch bảo vệ thí nghiệm Lab511 :

- Bắt đầu 8h thứ 5 ngày 14/9/2017

- Địa điểm: Nhà thí nghiệm XD (Ghép 1+2)

Khi đi bảo vệ SV cầm theo quyển báo cáo để nộp 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn