THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP, KẾT CẤU THÉP, NỀN MÓNG VÀ 2 HỌC PHẦN THÍ NGHIỆM HỌC KỲ HÈ

Bộ môn Xây dựng thông báo đến tất cả các em sinh viên đã đăng ký làm các đồ án: Kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, nền và móng và 2 thí nghiệm Lab304, Lab 511 trong học kỳ hè năm 2017 như sau:

1. Với các em đăng ký làm đồ án Kết cấu bê tông cốt thép: Chủ động liên hệ với cô Hàn T.Thúy Hằng (sđt: 0987615167) để nhận số liệu và được hướng dẫn làm đồ án.

2. Với các em đăng ký làm đồ án Kết cấu thép: Chủ động liên hệ với cô Dương Việt Hà (sđt: 0982096160) để nhận số liệu và được hướng dẫn làm đồ án.

3. Với các em đăng ký làm đồ án Nền và móng: Chủ động liên hệ với cô Nhữ T.Lan Hương (sđt: 0964787536)để nhận số liệu và được hướng dẫn làm đồ án.

4. Với các em đăng ký 2 học phần thí nghiệm Lab 304 và Lab 511: Chủ động liên hệ với thầy Nguyễn Thế Thịnh (sđt: 0982021121) để biết kế hoạch đi thí nghiệm 

5. Với các bạn sinh viên đăng ký đi thực tập tốt nghiệp (11 em) hiện nay bộ môn đã gửi danh sách nhóm lên phòng Đào Tao, khi bộ môn nhận được quyết định cử sinh viên đi thực tập sẽ triển khai cho các em đi ( các em có thể liên hệ trực tiếp thầy Lại Ngọc Hùng - sđt: 0988906921) để biết thông tin.

Chú ý: Nếu trong khoảng thời gian từ ngày 17/7/2017 đến 22/7/2017 các em sinh viên có danh sách làm đồ án và thí nghiệm không liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận số liệu làm đồ án, đi thí nghiệm bộ môn sẽ xem như các em bỏ học phần đó, các em phải tự chịu trách nhiệm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn