TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH, NÂNG CAO KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CHO SINH VIÊN

I.Thông tin

1.Thông tin chung

Thực hiện theo chủ trương của Nhà trường trong công tác thực hành thí nghiệm. Khoa Xây dựng và Môi trường thành lập 05 tổ chuyên môn cho ngành Xây dựng.

-Tổ 1: Kiến trúc ( Cô Huyền, thầy Thành, thầy Quang): Đào tạo sinh viên thiết kế bản vẽ kiến trúc, vẽ cad, vẽ và bố trí mặt bằng, mặt đứng, vẽ mặt cắt, bổ chi tiết kỹ thuật...

-Tổ 2: Phần mềm kết cấu ( Cô Hằng, thầy Luân, cô Nhữ Hương): Đào tạo sinh viên dựng mô hình tính toán kết cấu, khai báo tải trọng, xem kết quả, xuất kết quả, chuyên sâu phần mềm....

-Tổ 3: Triển khai bản vẽ kết cấu ( Thầy Lại Ngọc Hùng, Cô Hà, Thầy Tú): Đào tạo sinh viên thiết kế kết cấu công trình dựa trên kiến trúc có sẵn và nội lực từ phần mềm kết cấu, thiết kế và triển khai bản vẽ kết cấu móng, cột, dầm, sàn...

-Tổ 4: Dự toán công trình (Cô Hiên, cô Nhung, cô Tòng Hương): Đào tạo sinh viên bóc tách chi tiết bản vẽ xây dựng, điều chỉnh hệ số nhân công, ca máy, dự toán kinh phí xây dựng công trình, hồ sơ thầu, hồ sơ thanh quyết toán...

-Tổ 5: Thi công ( Thầy Đức, thầy Thịnh, cô Trang): Đào tạo sinh viên thi công các công việc thực tế ngoài công trường như đo đạc, đào đất, làm cốt thép, ghép cốp pha, đổ bê tông, xây, trát, lát, ốp....

2.Mục tiêu đạt được

Đào tạo cho sinh viên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp trở thành chuyên gia ngay sau khi ra trường, đặc biệt là:

- Nâng cao kiến thức và kỹ năng gắn với môn học;
- Làm quen với môi trường làm việc thực tế;
- Khám phá những kiến thức mới;
- Đối với sinh viên năm cuối: củng cố kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp;

II.Lịch làm việc

1.Thời gian địa điểm: Thực hiện liên tục từ ngày 16/03/2017

-Thời gian bắt đầu: Sáng 08h, chiều 14h

-Địa điểm: Phòng thí nghiệm Khoa XD&MT

2.Lịch làm việc:

-Thứ 2: Tổ 1 và tổ 3

-Thứ 3: Tổ 2 và tổ 4

-Thứ 4: Tổ 3 và tổ 5

-Thứ 5: Tổ 4 và tổ 1

-Thứ 6: Tổ 5 và tổ 2

III.Thành phần tham gia

-Mọi sinh viên Khoa Xây dựng và Môi trường đều có thể tham gia

-Ưu tiên và lấy làm tiêu chí đánh giá điểm tốt nghiệp của sinh viên K48XD (Có lịch cố định)

- Đối với sinh viên khoá khác: Đăng ký với thầy Thịnh (DĐ 0982 021 121)  để sắp xếp lịch làm việc cho phù hợp với các nhóm;

IV. Lưu ý

-Thay vì làm đồ án tốt nghiệp tại nhà, sinh viên sẽ đến và làm đồ án tại phòng thí nghiệm 02 ngày / tuần. Danh sách sinh viên đính kèm được phân theo các nhóm tương ứng( VD: nhóm 1 sẽ phải đi vào thứ 2 và thứ 5, nhóm 3 sẽ đi vào thứ 2 và thứ 4)

-Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp: Tối thiểu phải có mặt  02 ngày / tuần (Sẽ có danh sách điểm danh tại phòng TN)

-Sinh viên có thể tự đổi lịch cho nhau.

V.Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

stt Họ đệm Tên Ngày sinh Nhóm
1 Nguyễn Văn Chiến 15/05/89 1
2 Đàm Thế Song 01/03/89 1
3 Trần Đức Hoàng 18/12/92 1
4 Trần Văn Hoạt 27/09/93 1
5 Chu Quang Phong 15/08/93 1
6 Đào Văn Thắng 07/08/93 1
7 Đinh Quang Anh 01/08/93 1
8 Linh Tuấn Hoàng 09/09/93 1
9 Đinh Văn Việt 24/04/93 1
10 Lê Văn Anh 06/05/90 1
11 Nguyễn Văn Cường 05/02/93 1
12 Phan Quang Hiệp 04/10/93 1
13 Nguyễn Xuân Tuyền 07/11/93 1
14 Nguyễn Văn Vinh 18/09/94 1
15 Dương Nghĩa Cầm 15/03/94 1
16 Triệu Xuân Dũng 11/09/94 1
17 Lương Văn Duy 18/11/93 1
18 Trần Lệ Giang 22/04/94 2
19 Nguyễn Đức Giang 22/09/94 2
20 Hoàng Duy 31/05/94 2
21 Đỗ Bắc 31/08/94 2
22 Vy Văn Hải 27/04/94 2
23 Hoàng Ngọc Hùng 01/08/93 2
24 Nguyễn Mạnh Hùng 05/11/94 2
25 Nguyễn Phan Vinh Hiển 28/11/94 2
26 Lê Trung Hiếu 08/02/94 2
27 Ân Diệu Hoa 04/10/94 2
28 Nguyễn Thế Lâm 24/01/94 2
29 Đoàn Ngọc Long 13/11/94 2
30 Hà Quang Mạnh 20/07/94 2
31 Hoàng Ngọc Nguyên 28/09/94 2
32 Nông Khánh Phát 28/03/94 2
33 Phạm Hồng Quân 19/10/94 2
34 Lê Văn Quang 06/04/93 2
35 Trịnh Văn Quý 11/12/94 3
36 Đào Trung Sơn 13/05/94 3
37 Phạm Kiêm Sắc 03/09/94 3
38 Ngô Hồng Siêm 19/09/94 3
39 Hoàng Văn Thiệp 14/12/93 3
40 Cao Thanh Tùng 12/12/94 3
41 Nguyễn Bảo Trình 28/12/94 3
42 Từ Xuân Trường 04/03/93 3
43 Hà Bế Trung 02/10/93 3
44 Diệp Xuân Tuân 19/10/93 3
45 Bùi Xuân Tuấn 25/08/94 3
46 Nguyễn Nam Xuân 30/05/94 3
47 Lại Văn Đoàn 20/08/94 3
48 Hoàng Minh Tài 29/06/93 3
49 Nguyễn Văn Dũng 08/12/93 3
50 Ma Quốc Hưng 11/09/94 3
51 Tống Thành Đạt 06/04/94 3
52 Somphathai Inmala 13/10/92 4
53 Nguyễn Thọ Dũng 09/12/93 4
54 Tần Văn Dũng 08/10/93 4
55 Trần Hải Đăng 28/07/93 4
56 Nguyễn Hoàng Phương 11/08/93 4
57 Lê Đăng Công 04/05/94 4
58 Nguyễn Đình Chiến 21/12/94 4
59 Phạm Minh Chiến 20/12/93 4
60 Hoàng Văn Dũng 05/08/93 4
61 Đinh Văn Đoàn 01/12/94 4
62 Vương Văn Hảo 28/03/93 4
63 Nguyễn Thắng Hạnh 12/02/94 4
64 Nguyễn Văn Hợp 22/12/94 4
65 Nguyễn Văn Hoan 06/06/89 4
66 Doãn Văn Lâm 14/06/92 4
67 Nguyễn Khắc Lộc 14/10/94 4
68 Nguyễn Thị Nhung 23/12/93 4
69 Đào Khắc Hải Thắng 30/05/94 5
70 Trần Văn Thắng 10/11/93 5
71 Phạm Ngọc Thạch 16/10/94 5
72 Trần Đăng Thiện 17/07/94 5
73 Nguyễn Tiến Thịnh 20/08/94 5
74 Lê Thanh Tùng 05/02/93 5
75 Bùi Minh Tiến 01/08/94 5
76 Vy Đức Tuấn 12/10/94 5
77 Nguyễn Văn Vinh 16/08/94 5
78 Thái Khắc Việt 20/10/94 5
79 Nguyễn Bá Nam 21/02/94 5
80 Nguyễn Ngọc Hoàng 16/02/94 5
81 Dương Văn 06/08/93 5
82 Lý Thị Nguyệt 11/03/94 5
83 Nguyễn Thu Uyên 04/05/95 5
84 Lê Đăng Lâm 21/09/92 5
85 Nguyễn Hoàng Việt 25/03/93 5
stt Họ đệm Tên Ngày sinh Nhóm
1 Nguyễn Văn Chiến 15/05/89 1
2 Đàm Thế Song 01/03/89 1
3 Trần Đức Hoàng 18/12/92 1
4 Trần Văn Hoạt 27/09/93 1
5 Chu Quang Phong 15/08/93 1
6 Đào Văn Thắng 07/08/93 1
7 Đinh Quang Anh 01/08/93 1
8 Linh Tuấn Hoàng 09/09/93 1
9 Đinh Văn Việt 24/04/93 1
10 Lê Văn Anh 06/05/90 1
11 Nguyễn Văn Cường 05/02/93 1
12 Phan Quang Hiệp 04/10/93 1
13 Nguyễn Xuân Tuyền 07/11/93 1
14 Nguyễn Văn Vinh 18/09/94 1
15 Dương Nghĩa Cầm 15/03/94 1
16 Triệu Xuân Dũng 11/09/94 1
17 Lương Văn Duy 18/11/93 1
18 Trần Lệ Giang 22/04/94 2
19 Nguyễn Đức Giang 22/09/94 2
20 Hoàng Duy 31/05/94 2
21 Đỗ Bắc 31/08/94 2
22 Vy Văn Hải 27/04/94 2
23 Hoàng Ngọc Hùng 01/08/93 2
24 Nguyễn Mạnh Hùng 05/11/94 2
25 Nguyễn Phan Vinh Hiển 28/11/94 2
26 Lê Trung Hiếu 08/02/94 2
27 Ân Diệu Hoa 04/10/94 2
28 Nguyễn Thế Lâm 24/01/94 2
29 Đoàn Ngọc Long 13/11/94 2
30 Hà Quang Mạnh 20/07/94 2
31 Hoàng Ngọc Nguyên 28/09/94 2
32 Nông Khánh Phát 28/03/94 2
33 Phạm Hồng Quân 19/10/94 2
34 Lê Văn Quang 06/04/93 2
35 Trịnh Văn Quý 11/12/94 3
36 Đào Trung Sơn 13/05/94 3
37 Phạm Kiêm Sắc 03/09/94 3
38 Ngô Hồng Siêm 19/09/94 3
39 Hoàng Văn Thiệp 14/12/93 3
40 Cao Thanh Tùng 12/12/94 3
41 Nguyễn Bảo Trình 28/12/94 3
42 Từ Xuân Trường 04/03/93 3
43 Hà Bế Trung 02/10/93 3
44 Diệp Xuân Tuân 19/10/93 3
45 Bùi Xuân Tuấn 25/08/94 3
46 Nguyễn Nam Xuân 30/05/94 3
47 Lại Văn Đoàn 20/08/94 3
48 Hoàng Minh Tài 29/06/93 3
49 Nguyễn Văn Dũng 08/12/93 3
50 Ma Quốc Hưng 11/09/94 3
51 Tống Thành Đạt 06/04/94 3
52 Somphathai Inmala 13/10/92 4
53 Nguyễn Thọ Dũng 09/12/93 4
54 Tần Văn Dũng 08/10/93 4
55 Trần Hải Đăng 28/07/93 4
56 Nguyễn Hoàng Phương 11/08/93 4
57 Lê Đăng Công 04/05/94 4
58 Nguyễn Đình Chiến 21/12/94 4
59 Phạm Minh Chiến 20/12/93 4
60 Hoàng Văn Dũng 05/08/93 4
61 Đinh Văn Đoàn 01/12/94 4
62 Vương Văn Hảo 28/03/93 4
63 Nguyễn Thắng Hạnh 12/02/94 4
64 Nguyễn Văn Hợp 22/12/94 4
65 Nguyễn Văn Hoan 06/06/89 4
66 Doãn Văn Lâm 14/06/92 4
67 Nguyễn Khắc Lộc 14/10/94 4
68 Nguyễn Thị Nhung 23/12/93 4
69 Đào Khắc Hải Thắng 30/05/94 5
70 Trần Văn Thắng 10/11/93 5
71 Phạm Ngọc Thạch 16/10/94 5
72 Trần Đăng Thiện 17/07/94 5
73 Nguyễn Tiến Thịnh 20/08/94 5
74 Lê Thanh Tùng 05/02/93 5
75 Bùi Minh Tiến 01/08/94 5
76 Vy Đức Tuấn 12/10/94 5
77 Nguyễn Văn Vinh 16/08/94 5
78 Thái Khắc Việt 20/10/94 5
79 Nguyễn Bá Nam 21/02/94 5
80 Nguyễn Ngọc Hoàng 16/02/94 5
81 Dương Văn 06/08/93 5
82 Lý Thị Nguyệt 11/03/94 5
83 Nguyễn Thu Uyên 04/05/95 5
84 Lê Đăng Lâm 21/09/92 5
85 Nguyễn Hoàng Việt 25/03/93 5

Tin mới hơn

Tin cũ hơn