THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

BỘ MÔN KIẾN TRÚC THÔNG BÁO: 
1.Thời gian làm đồ án từ 07/03/2017.Tổng cộng là 10 tuần: 02 tuần kiến trúc, 04 tuần kết cấu, 04 tuần thi công.
2.Sinh viên chu động liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận nhiệm vụ
3.Sinh viên làm xong phần nào phải có chữ ký của phần đó mới được phép chuyển phần tiếp theo. Ai làm không đạt tiến độ bị đình chỉ đồ án.

4.Thời gian kiểm tra tiến độ dự kiến: 20/04-27/04/2017

Tin mới hơn

Tin cũ hơn