THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỲ 2 NĂM 2016-2017

Bộ môn xây dựng thông báo.

Hiện nay đã có quyết định cử sinh viên đi thực tập Tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2016-2017. Các em sinh viên đã đăng ký đi thực tập chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn để thực hiện việc đi thực tập TN theo đúng qui định của nhà trường.

Danh sách phân nhóm sinh viên trong file đính kèm thông báo này.

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn