THÔNG BÁO LẦN 2 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỲ 2 NĂM 2016-2017

Tính đến hôm nay, ngày 27/2/2017 đã có 77 sinh viên trong danh sách đủ điều kiện đi thực tập TN nộp đơn xin đi thực tập Tốt nghiệp về bộ môn xây dựng. So với danh sách đủ điều kiện đi thực tập TN của phòng Đào tạo gửi còn 4 sinh viên chưa nộp đơn gồm: 1. Đào Khắc Hải Thắng; 2. Nguyễn hoàng Việt; 3. Nguyễn Văn Vinh; 4. Nguyễn Nam Xuân.

Đến hết sáng ngày 28/2/2017, bộ môn sẽ phân nhóm sắp lịch đi thực tập, những bạn không nộp đơn sẽ không được sắp nhóm đi thực tập TN.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn