BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM 2016-2017

BỘ MÔN KIẾN TRÚC THÔNG BÁO:

1.Thành lập 05 Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2016-2017 (có danh sách kèm theo)

2.Sinh viên nộp 01 bản thuyết minh đóng bìa mạ vàng ( theo mẫu đính kèm) có chữ ký của giáo viên hướng dẫn và 01 file mềm bao gồm thuyết minh, bản vẽ, file sap hoặc etab, file cad, file excel...đã nén lại thành 01 folder theo quy định như sau: VD: 24-Hoàng Nhật Khoa

Gửi vào địa chỉ mail nvluanxd@gmail.com trước 16h ngày 18/01/2017

3.Sinh viên nào không thực hiện đúng yêu cầu sẽ bị loại khỏi danh sách bảo vệ đồ án.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn