BẢO VỆ THỰC TẬP CÔNG NHÂN HỌC KỲ 1 NĂM 2016-2017

Bộ môn Kiến trúc thông báo lịch bảo vệ môn học  thực tập cơ sở ngành KTXDCT như sau:

1.Thời gian: 07h30 ngày 10/01/2017

2.Địa điểm: từ phòng 308A1 - 312A1

3.Đề nghị tất cả sinh viên đăng ký học phần này có mặt đúng giờ.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn