CẬP NHẬT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 1 NĂM 2016-2017 (LẦN 2)

Bộ môn kiến trúc thông báo Thời gian làm đồ án từ 11/10/2016-20/12/2016.
1.Tổng cộng là 10 tuần: 02 tuần kiến trúc, 04 tuần kết cấu, 04 tuần thi công
2.Sinh viên làm xong phần nào phải có chữ ký của phần đó mới được phép chuyển phần tiếp theo. Ai làm không đạt tiến độ bị đình chỉ đồ án
3.Sinh viên có thể liên hệ với giáo viên hướng dẫn kiến trúc ngay hôm nay để nhận nhiệm vụ

4.Lịch cụ thể:

Phần Kiến trúc: Từ 11/10/2016-24/10/2016

Phần Kết cấu: Từ 25/10/2016-21/11/2016

Phần Thi công: Từ 22/11/2016-20/12/2016

5.Thời gian bảo vệ dự kiến: 21-30/12/2016

6.Danh sách giáo viên Hướng dẫn đính kèm:

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn