CẬP NHẬT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 1 NĂM 2016-2017

Sau khi xem xét đề tài tốt nghiệp bộ môn kiến trúc thông báo:

1.Những sinh viên được duyệt đề tài chờ nhận quyết định làm đồ án và nhận phân công giáo viên hướng dẫn

2.Những sinh viên không được duyệt đề tài hoặc sinh viên không chuẩn bị được nhận đề tài theo số thứ tự tương ứng (có file đính kèm). Sau khi nhận dè tài những sinh viên này thực hiện như thông báo trước.

3.Thời gian nhận quyết định làm đồ án và giáo viên hướng dẫn: 10h sáng thứ 2, ngỳ 10/10/2016

4.Những sinh viên không tuân thủ theo quy định, thông báo sẽ bị đình chỉ làm đồ án.

File danh sách

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn