THÔNG BÁO (Về việc đăng ký vào KTX năm học 2016-2017)

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN

KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG


THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký vào KTX  năm học 2016-2017)

 

Kính gửi:     - Giáo viên chủ nhiệm các lớp;

- Sinh viên thuộc khoa XD và MT.

 

Theo thông báo của nhà trường Khoa xây dưng và MT được phân bổ 25 phòng ở nhà KTX nhà K6 (200 chỗ) . Hiện tại sinh viên đã đăng ký tại trung tâm dịch vụ 87 chỗ ở, còn lại 113 chỗ  vì vậy Khoa xây dựng và MT thông báo tới giáo viên chủ nhiệm và sinh viên trong toàn khoa đăng ký ở KTX.

Sinh viên có thể đăng ký qua giáo viên chủ nhiệm hoặc tại văn phòng khoa. Thời gian đăng ký từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 trong giờ hành chính.

Điều kiện bắt buộc đối với sinh viên:

- Mỗi sinh viên phỉ có ít nhất một năm học ở KTX.

Điều kiện ưu tiên:

- Sinh viên ở KTX sẽ được ưu tiên trong việc xét học bổng.

- Sinh viên ở KTX sẽ được ưu tiên cộng điểm rèn luyện.

Trong trường hợp không đủ sinh viên đăng ký vào KTX khoa sẽ phân bổ theo tỷ lệ của các lớp sinh viên vào ở KTX.

Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm và sinh viên khoa Xây dựng và Môi trường thực hiện thông báo này.

Trân trọng cảm ơn.

Thái nguyên, ngày 8 tháng 8 năm 2016

       TRƯỞNG KHOA

 

   TS. Dương Thế Hùng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn